Aké zmeny čaká daňový bonus na dieťa v budúcom roku?

Aké zmeny čaká daňový bonus na dieťa v budúcom roku?

Zmeny, ktoré prichádzajú, nahrádzajú tento systém vyplácania presnej sumy novým systémom, ktorý bude výšku daňového bonusu na dieťa počítať ako percento z čiastkového základu dane rodiča, pričom podľa veku dieťaťa bude určená maximálna suma zvýhodnenia. Od 1. januára 2023 bude kľúčovým vekom dovŕšenie 15 rokov, pričom pri deťoch mladších ako 15 rokov mesačná suma zvýhodnenia nepresiahne 100 eur, pri starších deťoch je suma maximálne 50 eur. 

Ak sú obaja rodičia daňovníkmi s nárokom na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, prichádza otázka, ktorému z nich sa uplatnenie daňového bonusu na dieťa viac oplatí. V závislosti od výšky mesačnej mzdy pri veku dvoch detí do 15 rokov je potrebné vypočítať 27% z jednotlivých čiastkových základov dane rodičov a bonus by si tým pádom mal uplatniť ten rodič, ktorého suma bude vyššia, respektíve priblíži sa maximu, ktoré je možné ročne dosiahnuť.

Pokiaľ zamestnanec zarába minimálnu mesačnú mzdu, ktorá je v súčasnosti vo výške 700 eur a chce si uplatniť daňový bonus na jedno dieťa mladšie ako 15 rokov, je potrebné vypočítať 20% z jeho čiastkového základu dane, čo presiahne výšku horného limitu 100 eur a tým pádom môže získať maximálne 100 eur mesačne ako daňový bonus na dieťa. 

Pri samostatne zárobkovo činných osobách, ktoré majú jedno dieťa staršie ako 15 rokov sa podľa výšky ročného príjmu a paušálnych výdavkov určuje daňové zvýhodnenie na dieťa vo výške 20% pričom maximálne môže mesačne dosiahnuť daňový bonus na dieťa vo výške 50 eur. Pokiaľ má samostatne zárobkovo činná osoba jedno dieťa mladšie ako 15 rokov, na základe výšky ročného príjmu a paušálnych výdavkov sa opäť daňový bonus počíta vo výške 20% z čiastkového základu dane, pričom výška bonusu nemôže prekročiť 100 eur mesačne. Ak však podľa výpočtu vychádza 20% z čiastkového základu dane menej ako maximálna potenciálna suma, ktorú môže daňovník získať, môže si uplatniť len sumu do vypočítanej výšky.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov