Ako sa vysporiadať s exekúciou

Ako sa vysporiadať s exekúciou

Nepreplatené faktúry a nesplatené pôžičky spôsobujú dlžníkom nemalé problémy. V uplynulých rokoch bolo veľmi ľahké získať pôžičku a mnoho ľudí tejto možnosti využilo. Avšak niektorí z nich svoje možnosti splácať podcenili. Rovnako tak môže aj nezaplatená faktúra viesť až k exekúcii. V tomto článku sa podrobnejšie pozrieme na možnosti riešenia situácie, kedy dlžník z nejakého dôvodu nesplní to, k čomu sa zaviazal- Čo môže dlžník robiť v takejto situácii?

 

V nasledujúcom texte bude popísaný postup, ako prebieha vymáhanie dlhu a manuál pre dlžníka, čo má robiť, keď situácia zájde až takto ďaleko.

 

Po nezaplatení dohodnutej čiastky v stanovenom termíne dlžníkovi najprv príde výzva na jej uhradenie. Najľahší spôsob je samozrejme všetko čo najskôr splatiť. Pokiaľ nie je k dispozícii dostatok financií, je vhodné veriteľa kontaktovať a pokúsiť sa s ním dohodnúť na odklade splátky, prípadne na splátkovom kalendári. Komunikácia môže mnohé vyriešiť a vzhľadom na to, že veriteľ chce svoje peniaze naspäť, pravdepodobne sa bude snažiť vyjsť  ústrety. Na výzvu k uhradeniu čiastky nereagovať je to najhoršie možné riešenie. Druhá výzva na zaplatenie vôbec nemusí prísť, môže dôjsť rovno k súdnemu riešeniu danej záležitosti.

 

Veriteľ podá na súd návrh na platobný rozkaz. Pokiaľ súd rozhodne o jeho vydaní, začína od jeho doručenia dlžníkovi 15 dňová lehota, behom ktorej sa môže dlžník odvolať. Dôvod k platobnému rozkazu musí mať svoje opodstatnenie a pokiaľ je odpor podaný, platobný rozkaz je zrušený a prebehne štandardné súdne jednanie. Ak nie je podaný, dlžník je nútený dlh zaplatiť. Ak neuhradí čiastku ani teraz, má veriteľ dve možnosti. Môže požiadať súd o nariadenie súdneho výkonu alebo prípad predať exekútorovi na vymáhanie.

 

Exekúcia je pre veriteľa efektívnejšia, avšak pre dlžníka to znamená náklady exekučného konania a obmedzenie práva nakladať s majetkom postihnutým exekúciou.

 

Na záver si môžeme zhrnúť niekoľko základných pravidiel, ktoré dlžníkovi danú situáciu uľahčia. Základom je komunikácia. Spoluprácou s veriteľom možno mnohé vyriešiť. Taktiež čím skôr sa začne o probléme jednať, tým  je väčšia šanca, že sa situácia pre dlžníka vyvinie prijateľnejšie. Celú záležitosť môže taktiež uľahčiť pomoc odborníka. Podpory sa dlžníkovi dostane od právnika alebo finančného experta. Naopak najhorším prístupom je ignorovať výzvy na zaplatenie a poštu obecne. To celú situáciu preťahuje a zvyšuje náklady, ktoré bude dlžník musieť zaplatiť. Pokiaľ dlžník celú situáciu nezvládol, možno uvažovať o osobnom bankrote.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov