Bojíte sa byť investorom? Pravdepodobne už ním ste!

Bojíte sa byť investorom? Pravdepodobne už ním ste!

Považujete "investovanie" za niečo príliš honosného, nebezpečného alebo zbytočného? Pokiaľ ale máte peniaze na sporiacom účte, stavebnom sporení alebo napríklad v poistke, vlastne už investujete. Ako investíciu môžeme označiť správanie, kedy neminiete svoje peniaze hneď, ale momentálne sa ich "vzdáte", aby ste ich v budúcnosti získali viac. Pokiaľ  investujete do klasických sporení, prečo nezvážit aj výnosnejšie varianty, ako môže byť napríklad investovanie do fondov.

 

Hoci sa aj klasické sporiace účty a programy dajú označiť ako investícia, častejšie máme pod týmto pojmom na mysli ukladanie peňazí do takých aktív, ktoré nesú nejaké riziko straty. Spravidla čím viac ste ochotní riskovať, tým väčšie zárobky môžete dosiahnuť. Poďme sa teraz podrobnejšie na to pozrieť.


Aké druhy investícií poznáme?

Investície delíme napríklad podľa toho, čo je ich predmetom. Môžete vložiť svoje peniaze do hmotných predmetov (nehnuteľností, drahých kovov, umeleckých diel, zbierok alebo podnikateľského projektu). Problém je ale v tom, že k tomu budete väčšinou potrebovať veľké sumy, ideálne aspoň 30 000 eur. Nejde teda väčšinou o otázku, čo je lepšie, ale skôr, čo si môžete dovoliť. Ak nemáte toľko peňazí k dispozícii, ponúka sa druhá možnosť - tzv. finančné investície.

 

Na finančné investície vám môže stačiť aj niekoľko desiatok eur. Patria medzi ne už spomínané sporenia a poistenia (stavebné sporenie, životné poistenie) alebo termínované vklady, ktoré majú nižšie zhodnotenie. Vyššiu možnosť zhodnotenia vašich peňazí, avšak za cenu určitého rizika vám prinesú investičné nástroje.

Sú to:

  • akcie a dlhopisy (to sú investičné cenné papiere),
  • podielové listy a akcie investičných fondov,
  • nástroje peňažného trhu,
  • tzv. deriváty čiže odvodené cenné papiere:
  • futures (dohoda o nákupe alebo predaji aktíva, napr. akcií, dlhopisov, ale aj zlata alebo kukurice, v stanovený deň za vopred stanovenú cenu),
  • opcia (dohoda, v ktorej má kupujúci možnosť, ale nie povinnosť predať či kúpiť určité aktívum za určitú cenu až do dátumu vypršania zmluvy; v tejto dohode si strany nie sú rovné, kupujúci nemusí opciu uplatniť),
  • swap (z anglického "výmena",  je to termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok; najznámejšími druhmi sú úrokový, devízový, menový a kreditný swap).

 

Priame verzus nepriame investície

Investície sa delia aj podľa toho, aký majú charakter a ako sú rozložené. Ak niekto zhodnocuje svoje peniaze formou priamych investícií, znamená to, že investuje peniaze strategicky a dlhodobo. Jeho cieľom je pravdepodobne získať väčšinový podiel v nejakej spoločnosti a ovládnuť ju a / alebo vykonávať práva spojené s investíciou do daných cenných papierov.

 

Ak ste skôr investor v začiatkoch, nerozumiete príliš svetu financií alebo nemáte chuť a čas sa investovaniu príliš venovať, budú pre vás vhodnejšie nepriame investície. Ide o "portfóliové" investície, ktorými sa investor snaží rozložiť riziko a eliminovať prípadné straty. Portfóliom máme na mysli súbor investícií vlastnených jedným človekom. Percentuálny podiel na majetku konkrétnej spoločnosti pritom pri nepriamych investíciách nebýva väčší ako 10%. Je to práve kvôli rozloženiu rizika

 

Aký typ investora ste?

Ak sa rozhodneme pre investovanie, musíme mať jasno v tom, podľa akých kritérií sa dajú investície hodnotiť. Ideálna investícia by bola bezriziková a maximálne výnosná za minimálnu dobu. Taká ale bohužiaľ neexistuje.

 

Vo svete investícii sa všetko riadi tzv. Magickým investičným trojuholníkom, ktorý môžete vidieť nižšie. Čím bližšie sme jednému z vrcholov trojuholníka, tým viac sa vzďaľujeme ďalším dvom.

Ako investori si tak musíme zvoliť kompromis podľa toho, za ako dlho potrebujeme mať peniaze späť (tzv. likvidita), aké vysoké výnosy by sme chceli dosiahnuť (výnos) a ako sme ochotní riskovať (riziko).

 

Podľa vzťahu k týmto trom faktorom (likvidite, výnosu a riziku) sa rozlišujú 3 typy investora: konzervatívny, vyvážený (alebo inak povedané priemerný) a agresívny (dynamický).

 

Konzervatívny investor má averziu k riziku, preto sa zhodnotenie jeho úspor pohybuje na úrovni inflácie. Zachováva si síce svoje bohatstvo, ale príliš ho nezväčšuje. Využíva najčastejšie dlhopisy a nástroje peňažného trhu.

 

Priemerný investor pripúšťa určitú mieru rizika, pretože chce dosiahnuť výnos presahujúci mieru inflácie. Hodia sa pre neho akcie, podielové listy a tiež dlhopisy.

 

Takzvaný agresívny investor riziko vyhľadáva a skúša zhodnotiť peniaze aspoň dvakrát viac, než je miera inflácie. Vyberá si hlavne rizikové akcie, deriváty a komodity.

 

Ako začať?

Najskôr je dobré si zodpovedať otázku, aký ste investor. Ak sa riskovať bojíte, stresuje vás to a máte pocit, že by ste pri prvom stratovom období peniaze vybrali späť, nemá zmysel sa hrať na dynamického investora.

  

Nie je možné jednoznačne povedať, aký typ investovania je najlepší. Všetko závisí od vás. Skôr než sa však rozhodnete investovať je potrebné si správne určiť svoje ciele, priority a až potom s investovaním začať. Ak premýšľate nad investovaním a chcete sa v tom viac zorientovať, tak neváhajte využiť kontaktu na tomto webe.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov