Hypotéku pre mladých bez dokladov nezískate. Viete, čo k tomu treba?

Hypotéku pre mladých bez dokladov nezískate. Viete, čo k tomu treba?

Hypotéka je špeciálny druh úveru ručený nehnuteľnosťou, ktorú vlastníte alebo tou, ktorú z peňazí uvoľnených bankou nadobudnete.

 

Ak zvažujete obstaranie svojho nového bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru pre mladých určite Vám je jasné, že bez dokladovania to nepôjde. Rôzne banky = rôzne podmienky poskytnutia úveru a rovnako aj rôzne dokladovanie. Banka od Vás pravdepodobne bude požadovať:

 

1. Identifikačné doklady

Potrebné sú dva doklady totožnosti. Identifikovať sa môžete občianskym preukazom, cestovným pasom, vodičským preukazom, preukazom poistenca zdravotnej poisťovne alebo rodným listom. Ak o hypotéku pre mladých požiadate ako manželia, pripravte si aj svoj sobášny list.

 

2. Doklady k príjmu

Doklady preukazujúce výšku Vášho príjmu za posledný rok, čiže potvrdenie od Vášho zamestnávateľa, ktoré nie je staršie ako 60 dní od vystavenia alebo kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie, a to kompletne aj s prílohami a potvrdením o jeho podaní. Ďalej potvrdenie o bezdlžnosti daňovému úradu a posledný výpis z účtu. Je možné získať hypotéku aj bez dokladovania príjmu, táto však býva menej výhodná. Preukazovať príjem nie je nutné v prípade, že máte v banke minimálne tri mesiace založený bežný účet, na ktorý Vám chodí výplata. Ak sa rozhodnete svoj príjem nedokladovať, musíte banke predložiť čestné vyhlásenie o príjme. Štátnu prémiu Vám však bez dokladovania príjmu neodklepnú.

 

3. Doklady k účelu úveru

Predložiť musíte kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo alebo doklady k stavbe a rekonštrukcii - stavebné povolenie s doložkou o právoplatnosti (nie každá rekonštrukcia si ho vyžaduje), list vlastníctva k dotknutému stavebnému pozemku, kópiu z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nebola zapísaná do katastra nehnuteľností.

 

4. Doklady k zabezpečeniu úveru

Na preukázanie zabezpečenia úveru potrebujete znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorou budete ručiť, prípadne si ju ocení sama banka. List vlastníctva danej nehnuteľnosti, tiež kópiu z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (ak stavba nebola zapísaná do katastra nehnuteľností) plus kópiu zmluvy na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno. Niektoré banky vyžadujú aj potvrdenie o poistení tejto nehnuteľnosti.

 

 

Pri každom vážnom kroku, dotýkajúcom sa Vašich financií sa určite poraďte so svojím finančným poradcom. Ak potrebujete poradiť a nemáte sa na koho obrátiť, pokojne využite kontakt na tejto stránke. Veľa šťastia pri získaní Vašej hypotéky!

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov