Máte nové auto? Toto je 5 vecí, ktoré musíte vedieť o PZP

Máte nové auto? Toto je 5 vecí, ktoré musíte vedieť o PZP

Kedy sa poistiť?

PZP si môžete vytvoriť aj v predstihu a online, vybrať si poisťovňu, ktorá spĺňa vaše požiadavky a optimálnu cenovú reláciu pre poistenie vášho vozidla. PZP budete potrebovať na dopravnom inšpektoráte už pri evidencii alebo prepise vozidla, za neplatné PZP alebo jeho absenciu môžete dostať pokutu až vo výške 3319,39 €. Policajti si platnosť vašej zmluvnej poistky môžu overiť aj pri bežnej kontrole.

Cena PZP môže byť ušitá na mieru pre vaše vozidlo

Poistenie môže byť lacné a zároveň spoľahlivé. Každá poisťovňa sa špecializuje na určitý segment vozidiel, pre ktoré prispôsobujú ceny PZP, a preto by ste si mali ešte pred poistením vozidla spraviť prehľad o tom, kde sa vám to skutočne oplatí. Cena PZP sa pohybuje v závislosti od rôznych parametrov vášho vozidla, pričom na internete môžete nájsť množstvo porovnávačov cien poistného v jednotlivých slovenských poisťovniach. 

Dnes poisťovne poskytujú aj rôzne zľavy v závislosti od vašich predošlých vodičských skúseností či dokonca môžete získať aj zľavu na dieťa v aute. Okrem iného v mnohých poisťovniach existuje pri založení PZP aj možnosť poskytnutia asistenčných služieb zdarma, ktoré vám môžu pomôcť pri bežných problémoch na cestách. Asistenčnú službu môžete využiť napríklad pri defekte, nedostatku paliva či odťahu vozidla pri poruche. 

Na čo slúžia farebné karty?

Žltá a červená na zápase pre futbalistov, biela a zelená pre vodičov na preukázanie sa zákonným poistením. Rozdiel je v tom, že hoci obidve skupiny farebné karty dostávajú, vodiči majú povinnosť ich nosiť so sebou. Biela karta je určená pre územie SR a zelenou kartou viete PZP preukázať v zahraničí v krajinách, ktoré sú na karte vyznačené. Týmto je vymedzená územná platnosť zákonnej poistky motorových vozidiel. Nezabúdajte, že karty musíte mať pri sebe vo vozidle pre prípad policajnej kontroly, inak môžete dostať pokutu. Platnosť kariet je jedno poistné obdobie, ktoré býva spravidla jeden rok.

Aj PZP má svoje limity

Limity poistného krytia sú zapísané v PZP, ktoré kryje zodpovednosť v dvoch skupinách rozdelených podľa finančného limitu krytia, za príplatok však môžete mať aj nadštandardné limity krytia, ktoré ponúkajú mnohé z poisťovní za príplatok. Zo zákona však existujú dve základné skupiny limitov krytia:

●5 000 000 € - pri škode na zdraví, nákladoch pri usmrtení, škoda vzniknutá náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia. Výška limitu je stanovená bez ohľadu na počet poškodených osôb.

●1 000 000 € - pri škode na majetku, nákladoch za ušlý zisk, stratu alebo odcudzenie veci a nákladoch spojených s vykonávanými právnymi úkonmi.

 

Nepáči sa vám v poisťovni? Dajte výpoveď a prejdite do inej!

Ak máte na vašom PZP príliš vysoké sadzby, ktoré vám nevyhovujú, môžete dať výpoveď zmluvy a prejsť do inej poisťovne. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, no trvanie poistného obdobia je obmedzené na technický rok, ktorý môže byť spravidla aj kalendárny rok. 

PZP môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia a zmena poisťovne sa dá uskutočniť len jedenkrát do roka. Ak to nestihnete, zostávate poistení v pôvodnej poisťovní ďalšie poistné obdobie a zmena je možná opäť až o rok pri výročí zmluvy. Pri zmene je veľmi dôležité dôsledne sledovať dátumy, je dôležité, aby ste výpoveď PZP doručili do poisťovne načas a takisto v prípade úspešného ukončenia zmluvy uzatvoriť nové poistenie platné odo dňa ukončenia predchádzajúcej poistky. Dôvodom výpovede z vašej strany môže byť koniec poistného obdobia, zánik predmetu poistenia alebo prepis vozidla. Výpoveď PZP však môžete dostať aj od poisťovne, ak nezaplatíte splátku poistného načas. 

Okrem písomne podanej výpovede zmluvy budete musieť priniesť aj kópiu technického preukazu alebo doklad o odhlásení vozidla z evidencie vozidiel, ktorý vám vystavia na dopravnom inšpektoráte. Ak je výpoveď PZP podávaná inak, ako pri výročí zmluvy, môžete dokonca žiadať o vyplatenie vopred uhradeného poistného a takto sa nemusíte báť, že ho preplatíte.

Ak máte akékoľvek otázky poraďte sa so svojim finančným poradcom. Určite má pre vás prichystaných niekoľko dôležitých informácií. Pokiaľ nemáte svojho finančného poradcu, tak neváhajte využiť kontakt na tomto webe.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov