Naučme deti hospodáriť s peniazmi …

Naučme deti hospodáriť s peniazmi …

Už v útlom veku je treba viesť deti k tomu, aby si uvedomovali, aký je zmysel peňazí. Jedným z nástrojov finančnej gramotnosti môže byť aj zriadenie detského konta. Je však zriadenie takéhoto produktu pre malé deti naozaj užitočné alebo ide len o rozmar rodičov?Napriek tomu, že detské účty nie sú tak rozšírene ako tie tradičné, môžeme ich však nájsť v niekoľkých slovenských bankových inštitúciách. Trend ich zriaďovania prišiel zo západu. Napríklad v Nemecku leží na detských kontách viac ako 3 miliardy eur. Úročenie na detských kontách je rôzne. Sú banky, v ktorých sa úrokové sadzby pohybujú od 0,01 %, ale nájdete aj také, v ktorých je úročenie vyššie. V podobnom duchu sa o účty starajú aj vo Francúzsku alebo v Španielsku.Výbery z bankomatu už od 6 rokov

Aj u nás môžete svojmu dieťaťu založiť konto už v útlom veku. Dieťa tak môže už od 6 rokov vyberať nasporené peniaze z bankomatu. Avšak názory na tento systém,týkajúce sa dopadu na psychický vývoj dieťaťa, sa značne odlišujú.Medzi odborníkmi panuje názor, že z psychologického hľadiska by dieťa malo mať skôr fyzický kontakt s peniazmi. To potvrdzujú aj ekonómovia. Fyzická manipulácia s peniazmi vedie k šetrnosti. Dieťa sa učí s peniazmi hospodáriť. Vzťah k virtuálnym peniazom môže byť pre mladého človeka naopak nebezpečným.Z pohľadu finančnej gramotnosti je však o veľa dôležitejšie, či dieťa rozumie hodnote peňazí. Odborníci radia zakladať detské účty vo veku, keď sa mládež o bankách a základných finančných transakciách učí v škole. Nielenže si prakticky vyskúšajú, čo všetko sa v škole naučili, ale taktiež pochopia, že bankomat nie je „tlačiareň na peniaze“ v čase núdze.Nepodľahnite lákavým reklamám

Detské účty majú rozhodne svoje opodstatnenie. Ak však tieto služby skombinujeme s finančnou výchovou našich detí a naviažeme na vzdelávanie, tak sú nielen zmysluplné, ale i prínosné. 

Ak premýšľate skôr o sporení pre deti, dajte radšej prednosť sporiacim účtom, detským vkladným knižkám, či stavebnému sporeniu, kde je zväčša vyššie zhodnotenie. Ak by ste potrebovali pomôcť s výberom výhodného sporenia pre vaše dieťa, tak využite kontaktu na tomto webe.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov