Návod ako postupovať pri poistnej udalosti v životnom poistení

Návod ako postupovať pri poistnej udalosti v životnom poistení

Životné poistne je jeden z finančných produktov, ktorý by mal mať každý, pretože vám (alebo vašej rodine) dokáže pomôcť v tých najťažších životných situáciách (smrť, úraz, vážna choroba a podobne), práve vtedy, keď človek najviac potrebuje finančnú oporu. Málo ľudí však vie, ako v prípade poistnej udalosti postupovať, aby sa k peniazom dostali čo najskôr. V tomto článku sa dozviete, ako v prípade takejto situácie postupovať.

 

Ak nastane poistná udalosť, teda udalosť, ktorá je predmetom vášho životného poistenia, najskôr kontaktujte svojho poradcu, ktorý vám životné poistenie uzatváral, alebo ktorý vás má v starostlivosti. Ak takéhoto poradcu nemáte, tak neváhajte využiť kontaktu na tomto webe.

 

Úlohou vášho poradcu  je vám poradiť, čo robiť a ako postupovať, aby ste pri nahlasovaní poistnej udalosti a vypisovaní tlačív „nezošediveli“ a peniaze ste mali čím skôr na vašom účte. Alternatívou je zavolať na infolinku poisťovne. Kontakt na ňu nájdete buď v poistnej zmluve alebo na internetových stránkach danej poisťovne.

 

Aby všetko prebehlo hladko, je dôležité vášho poradcu alebo poisťovňu informovať o poistnej udalosti čo najskôr. Predídete tak zbytočným neskorším komplikáciám. Dobré je tak napríklad urobiť aj v situácii, keď nemáte poistenú práceneschopnosť  (PN-ku) od prvého dňa, ale od 15-teho dňa. Aj vtedy je dobré nahlásiť poistnú udalosť čím skôr, ideálne hneď po návšteve lekára.

 

Samotné nahlásenie poistnej udalosti môžete urobiť telefonicky na infolinke poisťovne, klasicky poštou, cez formulár na internetovej stránke alebo osobne na pobočke danej poisťovne (nie každá poisťovňa však ponúka všetky tieto možnosti).

 

Pri nahlasovaní od vás bude poisťovňa požadovať určitú dokumentáciu, ktorú potrebuje na overenie vášho nároku na poistné plnenie a tiež na to, koľko peňazí vám má vyplatiť. Tlačivá, ktoré potrebujete vyplniť, si môžete stiahnuť na ich internetovej stránke (zvyčajne len ich časť), alebo ich získate na pobočke poisťovne. Poctivo ich vyplňte a urobte si z nich kópiu (občas sa stane, že sa v poisťovni niečo zapatroší).  Následne ich buď odneste na pobočku poisťovne alebo ich odošlite poštou. Ak by ste si pri vypĺňaní tlačív nevedeli rady, obráťte sa na svojho poradcu, nech vám s tým pomôže.

 

Podľa toho, aká poistná udalosť nastala, podľa toho bude potrebné dodať ešte niekoľko dokumentov. To sa môže líšiť v závislosti od poisťovne. Tu je zopár príkladov, aké dokumenty vyžaduje jedna z poisťovní pri bežných poistných udalostiach:

 

Pri úraze: Oznámenie o úraze, odborná lekárska správa ošetrujúceho lekára.

 

Pri práceneschopnosti: Oznámenie o začatí práceneschopnosti, potvrdenie o ukončení práceneschopnosti (alebo trvaní práceneschopnosti).

 

Pri dávke za nevyhnutné liečenie úrazu: Oznámenie o liečení následkov úrazu, správa ošetrujúceho lekára o priebehu a následkoch liečenia, lekárska správa  o prvom ošetrení, následnom liečení  a rehabilitácii.

 

Pri hospitalizácii: Oznámenie o hospitalizácii a prepúšťacia lekárska správa z nemocnice.

 

Od nahlásenia poistnej udalosti, dodania všetkých potrebných dokumentov až po pripísanie peňazí na váš účet to trvá niekoľko dní. Pokiaľ nedodáte likvidátorovi z poisťovne na čas všetky dokumenty, čas sa môže natiahnuť. Preto hneď po nahlásení poistnej udalosti si zapíšte číslo vašej poistnej udalosti a vypýtajte si telefónne číslo na likvidátora (alebo email) a v prípade potreby s ním komunikujte na priamo.  Pomôže vám to, aby ste mali čím skôr peniaze na svojom účte.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov