Nová 8-percentná daň z poistenia: Kto ju bude platiť?

Nová 8-percentná daň z poistenia: Kto ju bude platiť?

Odvod z neživotného poistenia sa odvádza zo zmlúv, ktoré boli uzavreté po 1. januári 2017, no daň sa bude odvádzať aj zo všetkých zmlúv, ktoré doposiaľ poisťovne uzatvorili. Dochádza teda k retroaktivite, čo môže negatívne ovplyvniť názor bežných ľudí na inštitúcie poisťovní.

Nová daň vo výške 8% nepriznáva, že platcom dane je poistený, keďže klient poisťovne bude musieť daň zaplatiť nepriamo - v podobe zvýšených poplatkov za produkty poisťovne, ktoré budú musieť nahradiť náklady poisťovne na prepracovanie poistných zmlúv.

Táto daň od poistného nie je nijako oddelená, čím dochádza k opäť k zvyšovaniu nákladov poisťovní na distribúciu a zaistenie informovanosti svojich klientov. Vyššie poplatky môžu negatívne ovplyvniť počet klientov poisťovní a spôsobiť výrazný pokles nových poistníkov.

Osempercentná daň z poistenia sa vyhne životnému poisteniu a takisto aj povinnému zmluvnému poisteniu, kde je už v súčasnosti 8% poistný odvod, ktorý nahradzuje. Nová daň z poistenia vo výške 8% by podľa všetkého mala byť v platnosti už od októbra tohto roku.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov