O koľko peňazí ešte prídete kvôli inflácii?

O koľko peňazí ešte prídete kvôli inflácii?

V tomto článku si prečítate, ako sa vysporiadať s infláciou. Tá totiž pravidelne znižuje hodnotu všetkých úspor. Na stránke nájdete aj odkaz na kalkulačku pre výpočet inflačnej straty.

 

Pokiaľ investujeme, tak očakávame výnos. Rôzne finančné ústavy či investičné spoločnosti sa predháňajú v ponukách, kde kľúčovým ukazovateľom je percentuálne zhodnotenie vložených prostriedkov. Do hry však vstupuje ešte jeden hráč – inflácia. Otvorená encyklopédia Wikipédia uvádza: Inflácia je ekonomický jav, ktorý označuje všeobecný rast cenovej hladiny alebo zníženie kúpnej sily peňazí. V praxi to znamená, že za rovnakú číselnú hodnotu na bankovkách či minciach si postupom času môžeme nakúpiť stále menej a menej tovaru. Druhou stranou inflácie je fakt, že zároveň rastú príjmy. Preto je merítkom životnej úrovne porovnanie tzv. reálnej mzdy, ktorá predstavuje nárast mzdy po odpočítaní vplyvu inflácie.

 

Opakom inflácie je deflácia, kedy sa ceny a príjmy postupne znižujú. Mohlo by sa zdať, že dlhodobý pokles cien je lepšou alternatívou ako ich neustály nárast. Také jednoduché to ale nie je, vidieť to na príklade japonskej ekonomiky.

 

Infláciu sa snažia regulovať najmä centrálne banky. Môžu tak robiť však iba nepriamo, najmä reguláciou objemu peňazí v hospodárstve a stanovením základných úrokových sadzieb. Sú to diskontné, lombardné a repo sadzby. Od nich sa odvíja úročenie na medzibankovom trhu i na komerčných úveroch. Inak povedané, centrálna banka takto stanovuje cenu peňazí v ekonomike.

 

Pokiaľ teda vkladáme svoje finančné prostriedky do finančných produktov, nemali by sme zabudnúť, že ponúkané zhodnotenie je treba porovnať so znehodnotením vplyvom inflácie. Pokiaľ je náš investičný horizont krátky, dbáme najmä na bezpečnosť a môžeme sa uspokojiť s výnosom, ktorý sa inflácii aspoň vyrovná. V úvahu pripadajú rôzne sporiace účty alebo otvorené podielové fondy peňažného trhu.

 

U strednodobých a najmä u dlhodobých zámerov by sa však použitie menovaných produktov nebolo výhodné, lebo tu je potrebné, aby vklady prekonali infláciu čo možno najviac. Najhoršou variantou je ponechanie väčších čiastok doma „v pančuche“ či na bežnom účte. V tej chvíli sa váš majetokpostupne roztápa ako jarný sneh.


Ako ste a tom so svojimi peniazmi si môžete preveriť v kalkulačke Inflačnej straty.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov