Od januára nás čakajú zmeny v daniach. Kto ich pocíti najviac?

Od januára nás čakajú zmeny v daniach. Kto ich pocíti najviac?

Od 1. januára 2020 prichádza do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie veľa pozitív a výrazné úspory. Zmeny v daniach sa dotknú právnických osôb, podnikateľov, osôb v slobodnom povolaní a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

 

Podnikateľov čakajú nižšie dane

Sen všetkých podnikateľov v podobe nižších daní sa stáva realitou. Od 1. januára 2020 nastáva dlho očakávaná zmena v podobe dvoch daňových pásiem, ktorá sa bude týkať všetkých právnických osôb, podnikateľov, osôb v slobodnom povolaní a SZČO. Ročná príjmová hranica dosahujúca maximum 100 000 eur spadá do prvého pásma, kedy bude daň z príjmu na úrovni 15 %. Pokiaľ zarobíte ročne viac než 100 000 eur, zaplatíte daň vo výške 21 %. V praxi teda nesmiete zarobiť mesačne viac ako 8 250 eur, aby ste spadali do hranice 15% dane z príjmu.

Keďže novela zákona začína platiť od 1. januára 2020, znížená daň sa nevzťahuje na daňové priznania, ktoré sa budú podávať v marci 2020. Zníženú daň si tak dotknuté osoby budú môcť uplatniť až v daňovom priznaní pre rok 2021.

 

Mikrodaňovníci ušetria ešte viac

V budúcom roku prichádza do daňového systému pojem mikrodaňovník, ktorý sa stáva novou kategóriou pre podnikateľov aj SZČO s maximálnym ročným príjmom 49 790 eur, čo je v súčasnosti limit pre povinnú registráciu podľa zákona o DPH.

Okrem zníženej 15 % dane z príjmu čaká na mikrodaňovníkov aj ďalšia výhoda, ktorou je zmena pravidiel pre umorovanie straty. Umorenie daňovej straty bude možné od 1. januára 2021, no až do výšky celého základu dane.

Mikrodaňovníci budú mať taktiež možnosť tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam, ktoré budú v súlade s účtovnými. V praxi to znamená, že bude možné určiť výšky odpisov majetku do odpisových skupín 0 až 4 a tvorba účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva môže byť mikrodaňovníkom uznaná ako daňový výdavok.

 

Nezdaniteľné maximum sa po novom zvyšuje

Po schválení novely zákona o dani z príjmu dochádza k zvyšovaniu nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka. Doposiaľ bola výška nezdaniteľného maxima v hodnote 19,2 násobku sumy životného minima, no od 1. januára 2020 bude výška nezdaniteľného maxima až v hodnote 21 násobku sumy životného minima.

V praxi to znamená, že od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 bude mesačná nezdaniteľná časť základu dane v hodnote 367,85 eur. Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tak stúpne z pôvodných 3 937,35 eur na 4 414,20 eur.

 

Hranica platenia preddavkov sa bude meniť

Dolná hranica daňových preddavkov taktiež prejde zmenami. Pokiaľ daň podnikateľov nepresiahne sumu 5 000 eur, nebudú musieť platiť preddavky na daň. Ak sa dostanú na daňovú hranicu vo výške 16 600 eur, preddavky na daň budú platiť štvrťročne. Po prekročení hornej daňovej hranice 16 600 eur budú podnikatelia povinní platiť daňové preddavky mesačne.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov