Vedeli ste, že úver môžete prepísať na niekoho iného?

Vedeli ste, že úver môžete prepísať na niekoho iného?

Nový dlžník preberá dlh aj s povinnosťami

 

Pokiaľ dôjde k zmene dlžníka, nový dlžník má rovnaké povinnosti pri dlhu, ako dlžník predošlý. O prevzatí dlhu musí byť spísaná písomná dohoda medzi pôvodným a novým dlžníkom. Pri tejto dohode je potrebný aj súhlas veriteľa, nakoľko ten musí byť ubezpečený o schopnosti nového dlžníka splácať dlh. 

 

Súhlas banky je potrebný takmer vždy

 

Banka musí s prevodom hypotekárneho úveru súhlasiť v každom prípade. Bez jej súhlasu tento úkon nemožno vykonať. Spravidla sa vypracuje dodatok k pôvodnej zmluve, ktorého obsahom je prevod dlhu na nového dlžníka. Banka skúma aj bonitu nového dlžníka, pričom vyžaduje aj doklady preukazujúce výšku príjmu. Pokiaľ je nový dlžník schopný hypotekárny úver splácať, banka vydá súhlas na prevod hypotéky. Úroková sadzba a podmienky zostávajú pre nového dlžníka rovnaké, je však možné zmeniť napríklad dobu platnosti. 

 

V prípade nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená hypotékou, je takisto potrebný súhlas banky, pokiaľ s ňou chcete akokoľvek nakladať.

 

Súhlas banky nepotrebujete v prípade, keď:

-vyplatíte hypotéku z vlastných prostriedkov, záložné právo zanikne a v tomto prípade môžete s nehnuteľnosťou nakladať aj bez súhlasu banky

-presuniete záložné právo na inú nehnuteľnosť, tým pádom ju od záložného práva oslobodíte a súhlas banky nebude potrebný

 

Podľa občianskeho zákonníka existuje niekoľko možností, ako prevziať dlh. Pokiaľ veriteľ dá súhlas so zmenou dlžníka, pôvodný dlžník sa oslobodzuje od záväzku. Ak veriteľ súhlas so zmenou dlžníka nedá, s dlžníkom sa dohodne tretia osoba, že splní záväzok voči veriteľovi. Veriteľ sa môže o prevzatí dlhu dohodnúť s treťou osobou, ktorá prevezme dlh bez dohody s pôvodným dlžníkom.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov