Viete, že existuje poistenie straty príjmu?

Viete, že existuje poistenie straty príjmu?

Napriek tomu, že dnes je finančná situácia u mnohých z nás napätá, môže to byť ešte horšie. Predstava, že stratíme pravidelný príjem v situácii, keď splácame hypotéku, pôžičku alebo iné povinné poplatky, je viac než mrazivá. Aj preto existuje tzv. poistenie straty príjmu, ktoré pokrýva plat počas choroby.Obavy, že dlhodobý výpadok príjmu nás môže finančne ochromiť, sú celkom na mieste. Pri dlhotrvajúcich ochoreniach v kombinácii s nízkymi dávkami nemocenskej sa tento problém doslova ponúka. V dnešnej dobe tak toto poistenie odporúčajú takmer všetky poisťovne na trhu.Spôsob poistenia je veľmi jednoduchý. Od určitého dňa, ktorý je stanovený v zmluve, vám bude poisťovňa vyplácať dennú finančnú dávku. Na výšku dávky má vplyv niekoľko faktorov, ktoré sú taktiež súčasťou zmluvy. Avšak i tu nájdeme niekoľko obmedzení. Jedným z tých obmedzení je napríklad dátum, od ktorého začne vyplácanie dávok. Vzhľadom k tomu, že táto premenná rozhoduje tiež o výške vášho mesačného poplatku, bude lepšie si ju podrobnejšie rozobrať.Poisťovne ponúkajú možnosť rozhodnúť sa, od kedy budete chcieť vyplácať poistné plnenie. Väčšina poisťovní ponúka plnenie od 15 dňa (sú však aj poisťovne, ktoré vyplácajú skôr a aj neskôr). O výške vášho pravidelného poistného rozhoduje práve doba, od ktorej chcete dávku čerpať. Je zrejmé, že oveľa menej peňazí zaplatíte, keď sa rozhodnete, aby vám poisťovňa vyplácala peniaze od 29. dňa vašej pracovnej neschopnosti ako od 15. dňa. Čím od skoršieho dňa budete chcieť vyplácať peniaze, tým viac za poistenie zaplatíte.Na výšku dennej dávky, ale taktiež i cenu poistenia, majú vplyv aj faktory ako sú výška príjmu, vek, ale i forma vášho zamestnania, teda či ste zamestnanec alebo živnostník (samostatne zárobková činná osoba).Samotný obnos dennej dávky je veľmi široký. Môžeme povedať, že sa pohybuje od pár eur denne až do niekoľko desiatok až stoviek. V prípade určenia dennej dávky je však hlavným kritériom výška príjmu, ktorú máte. Platí pravidlo, že výška vašej dennej dávky by mala byť nastavená tak, aby v súčte s nemocenskou dávkou nepresiahla váš priemerný mesačný príjem. Inak by sa mohlo stať, že poisťovňa vám výplatu dávky bude krátiť. Preto dbajte na správne nastavenie dennej dávky.Určité obmedzenie môže byť v dĺžke trvania daného poistenia. Niektoré poisťovne obmedzujú dĺžku vyplácania dávok na jeden rok od začiatku plnenia. Avšak existujú i také inštitúcie, ktoré hradia i vyše 500 dní choroby. Na druhej strane však treba povedať, že rozsah poistenia závisí na konkrétnych zmluvných podmienkach. Predchádzajúce obmedzenia, keď na cenu poistného mali vplyv aj iné faktory, napríklad pohlavie, už v dnešnej dobe nie sú uplatňované.Záleží teda len na vás a vašom presvedčení, či poistenie straty príjmu využijete. Na jednej strane je jasné, že tento typ poistenia nevyužijete pri bežnom ochorení ako je chrípka alebo angína, ktoré sa liečia kratšie. Ale pri dlhšej pracovnej neschopnosti vás môžu práve peniaze z tohto poistenia zachrániť. Vzhľadom k aktuálnej šírke ponuky poisťovní, máte teraz neobyčajnú možnosť výberu a voľby toho najlepšieho poistenia straty príjmu. 

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov