Zdedil som dom a čo teraz ďalej?

Zdedil som dom a čo teraz ďalej?

Kedy ho môžem predať? Aké dane budem platiť? Aké povinnosti musím splniť pri predaji? A vôbec, musím prijať dedičstvo?

Tak poďme pekne od začiatku. Zdedili ste nehnuteľnosť po svojich príbuzných. Nie každý ale vie, že nemusí dedičstvo aj prijať. V ktorých prípadoch je lepšie ho oželieť? Niekedy sa stáva, že okrem domu, bytu, či pozemkov, môžete zdediť aj dlhy, ktoré budú od Vás vymáhať. Vtedy je namieste začať počítať. Ak dlžoby a nesplatené úvery predstavujú vyššiu sumu ako je hodnota samotného dedičstva, je lepšie sa dedičstva úplne vzdať. Platí pravidlo: „Všetko alebo nič“. Nemôže sa stať, že úvery odmietnete zdediť, ale dom si po starých rodičoch necháte.

Kedy môžem nehnuteľnosť predať? V podstate hneď ako prebehne dedičské konanie. Niekedy je ale lepšie počkať. Prečo? Kvôli daniam.

Ako fyzická osoba (nepodnikateľ) musíte uhradiť hneď dane dve:

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, ktorú zaplatíte štátu z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, vo výške 19% alebo 25% (v závislosti od výšky základu dane pri fyzických osobách – nepodnikateľoch).

Daň z nehnuteľnosti, ktorú bude od Vás žiadať obec.

Nie vždy ale musíte platiť štátu. Ak spĺňate niektorú z týchto podmienok, ste od platenia dane oslobodení:

1. Ak vlastníte nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov.

2. Ak ste nehnuteľnosť zdedili v priamom príbuzenskom rade (po babke, mame, starkom, otcovi) alebo od manžela/ky a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia domu do vlastníctva poručiteľa. Príklad: Zdedili ste dom po babke, ktorá ho vlastnila 3 roky. Takže Vám stačí počkať 2 roky a daň už platiť nebudete.

Nezabudnite podať daňové priznanie do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak ste nehnuteľnosť získali darovaním a nechcete platiť daň z predaja nehnuteľnosti, opäť musíte dodržať lehotu piatich rokov, kedy budete jej vlastníkom Vy.

Od 1.1.2016 vošla do platnosti novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorá Vám ukladá povinnosť pri predaji domu odovzdať novému majiteľovi okrem kľúčov aj energetický certifikát od nehnuteľnosti. Ak ho nemáte, hrozí Vám pokuta vo výške 500 – 3.000,-€. Energetický certifikát je osvedčenie o vykonaní energetickej certifikácii (budovy sa zatrieďujú do energetických tried. Je to podobné ako pri el. spotrebičoch.).  Radi Vám ho vyhotovia napr. v Stredoslovenskej energetike.

Tak teraz už čo to viete o daniach, certifikátoch, dedení… Ak sa nechcete zaťažovať ďalším množstvom informácií, ktoré musíte zvládnuť pri bezpečnom predaji nehnuteľnosti, obráťte sa na Vášho realitného makléra. Ešte ho nemáte?

Neváhajte ma kontaktovať aj v prípade Vašich otázok. Predsa len idete predávať majetok v hodnote niekoľkých desiatok tisíc Eur a to už nie je len tak.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov