Zvyšovaniu odvodov sa živnostníci nevyhnú. Koľko zaplatia budúci rok?

Zvyšovaniu odvodov sa živnostníci nevyhnú. Koľko zaplatia budúci rok?

Samostatne zárobkovo činné osoby dostávajú každý rok informáciu o výške odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Výška odvodov závisí najmä od výšky čiastkového základu dane z príjmu, ktorý nie je znížený o zaplatené odvody. Výška a platenie odvodov pre živnostníkov sa však bude posudzovať podľa aktuálnej pandemickej situácie a vyhlásení mimoriadnej situácie.

 

Povinnosť platiť odvody sociálnej poisťovni vzniká vždy posúdením k 1. júlu, pri odklade podania daňového priznania je posúdenie až k 1. októbru. Pokiaľ ste v roku 2020 podali daňové priznanie do 31. marca 2020 a váš príjem za rok 2019 presiahol hranicu 6 078 eur, vzniká vám povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Pokiaľ ste podali žiadosť o odklad daňového priznania za rok 2019, táto povinnosť vám odpadá, aj napriek presiahnutiu hranice príjmu vo výške 6 078 eur, z dôvodu aktuálnej krízovej situácie.

 

Od júla 2021 (prípadne októbra 2021) sa hranica maximálneho príjmu zvyšuje až na 6 552 eur, pričom po jej presiahnutí vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Výška minimálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne je od 1. januára 2021 vypočítaná na výšku 546 eur. To znamená, že minimálne odvody, ktoré musí samostatne zárobkovo činná osoba zaplatiť do sociálnej poisťovne, budú od budúceho roka vo výške 180,99 eur.

 

Odvody do sociálnej poisťovne môžu stále dosiahnuť maximum,  533,98 eur, pri maximálnom vymeriavacom základe vo výške 7 644 eur. Ak sa vymeriavací základ živnostníka bude pohybovať medzi minimálnou a maximálnou hranicou, bude mu výška odvodov vypočítaná na základe jeho vymeriavacieho základu.

 

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká pre samostatne zárobkovo činné osoby dňom začiatku ohlásenia živnosti. Do zdravotnej poisťovne budú musieť živnostníci od 1. januára 2021 odvádzať mesačné odvody vo výške 76,44 eur, pokiaľ ide o osobu so zdravotným postihnutím, suma mesačných odvodov bude vo výške 38,22 eur. Maximálna výška mesačných odvodov nie je určená, nakoľko maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného bol zrušený.

 

Ak však samostatne zárobkovo činná osoba je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, minimálny vymeriavací základ vo výške 546 eur, platný pre rok 2021 sa na tieto výnimky nevzťahuje a tým pádom im zaniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Ak však živnostník bude dosahovať príjem a neplatiť odvody z dôvodu výnimky, bude musieť po vyúčtovaní ročného zúčtovania doplatiť vzniknutý nedoplatok na zdravotných odvodoch. Pokiaľ živnostník prekročí minimálnu mesačnú výšku vymeriavacieho základu, bude mu vypočítaná výška odvodov do zdravotnej poisťovne na základe jeho vymeriavacieho základu.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov